In English

Användning av BIM för att effektivisera produktionen av modulhus

ELIN DAHLBERG ; SANDRA SVENRING
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 32 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-16-07, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Den ökande bostadsbristen i samhället skapar ett behov av att bygga bostäder snabbt och kostnadseffektivt. Detta har lett till en mer och mer industrialiserad byggprocess där bostäder tillverkas i modulform i husfabriker. En annan utveckling inom byggbranschen är den ökade användningen av BIM, Building Information Modeling, en 3D-modell över en byggnad som dels visualiserar dess utformning och arkiektur, och dels innehåller all nödvändig information som behövs i ett byggprojekt. Detta examensarbete är en undersökning i hur BIM kan göra produktionen av modulhus mer effektiv. För att undersöka detta har verklighetstrogna moduler ritats upp i BIM-programmet Revit och dess applikation MWF och sedan har information succesivt applicerats på modellen. Efter att modulerna är uppritade har en utvärdering skett huruvida den information som husfabriken kräver för att kunna tillverka modulerna går att få ut. Dessutom har en diskussion förts om den metod som används. Examensarbetet är utfört på uppdrag av Derome A-hus som planerar bygga en husfabrik där modulhus kommer att tillverkas.

Nyckelord: Modulhus, Volymhus, Industriellt byggande, BIM, Revit, MWF, Metal, Wood FramingPublikationen registrerades 2016-11-07. Den ändrades senast 2016-11-07

CPL ID: 244842

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek