In English

How to design and integrate a customer-centric sales & service organisation. A study on a medtech company in emerging markets

Niklas Genchel ; Christoffer Mårtensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:104, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-04. Den ändrades senast 2016-11-04

CPL ID: 244755

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek