In English

Improving the Accuracy of CFD Method for Windscreen Deicing

Thejeshwar Sadananda
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-03.

CPL ID: 244746

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek