In English

Evaluation of reversed phase liquid chromatography columns ion pair reagents and separation conditions - for stability studies of modified RNA

Jacob Sjöstrand Dahlberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-03. Den ändrades senast 2016-11-03

CPL ID: 244729

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek