In English

Preparation and characterization of giant niosomes

Maryam Homaei
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-03. Den ändrades senast 2016-11-03

CPL ID: 244724

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek