In English

FULL HOUSE - Exploring the concept of shared housing through participation

Tove Wennberg ; Maria Wikström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-02. Den ändrades senast 2016-11-02

CPL ID: 244629

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek