In English

Tredjepersonsvy i verkligheten Autonomt styrd drönare med videoströmning i realtid

JOHANNES ARVIDSSON ; ANDREAS FORSBERG ; SIMON LINDKVIST ; JOHAN SEGERLUND ; AUGUST TENFÄLT ; DAVID THIRINGER
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 53 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Projektets syfte är att implementera konceptet tredjepersonsvy i verkligheten. Tredjepersonsvy är vanligt förekommande i datorspel, där spelaren ser sin karaktär bakifrån istället för att se spelet från karaktärens ögon. Projektet beställdes av Chalmers Tekniska Högskola och är även utfört där.

Produkten har konstruerats för att bevisa ett koncept och har således inte anpassats efter att kunna massproduceras. Projektgruppen har därför inte tagit hänsyn till att finna de billigaste komponenterna eller att utforma och bygga produkten estetiskt tilltalande. Produkten ska inte heller behöva kunna identifiera föremål som kan tänkas förhindra dess framfart, vilket innebär att den bör användas på platser med fri yta.

Projektets uppgift realiseras genom att använda en drönare, en kamera och en videouppspelningsenhet. Videouppspelningsenheten får kontinuerlig data från en kamera på drönaren. För att drönaren ska kunna följa efter användaren byggs ett reglersystem som ser till att drönaren ligger på samma avstånd från användaren hela tiden. Data om drönarens position samlas in genom användning av ultraljudspulser. För att upptäcka höjd över mark använder drönaren sig av en barometer. Ultraljudspulserna som bedömmer avståndet mellan användare och drönare använder sig av flera mottagare för att kunna beräkna vilken vinkel drönaren har relativt användaren. Beräkningarna sker med enkortsdatorn Raspberry Pi.

Produkten är inte fullt implementerad då drönaren saknar förmåga att styra sig själv. De olika systemen som kan bidra till en färdig produkt är konstruerade och fungerar var för sig efter uppsatta krav, men en sammanfogning och testning av alla delsystem tillsammans har ej utförts.

Nyckelord: Drönare, tredjepersonsvy, videoheadset, trådlös positionsbestämning, ultraljudPublikationen registrerades 2016-11-01. Den ändrades senast 2016-11-01

CPL ID: 244594

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek