In English

Success Factors in Product Licensing in the Pharmaceuticals Industry. Identification and evaluation of factors influencing likelihood and financial value of a licensing deal

Jimmie Hofman ; Adam Niklasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:111, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-01. Den ändrades senast 2016-11-01

CPL ID: 244578

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek