In English

Study of 5-Hydroxymethylcytosine Patters in Cell Culture Models of Glioblastoma

Angelo Salazar Mantero
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-11-01.

CPL ID: 244573

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek