In English

60 GHz contactless transition from microstrip to gap waveguide suitable for integration of RF MMIC with gap waveguide antenna

Uttam Nandi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX087/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-10-27. Den ändrades senast 2016-10-27

CPL ID: 244320

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek