In English

Seat for halfstanding driving posture in refuse trucks

Gustav Sand ; Mikael Sandberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-12-18. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 24412

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek