In English

Analysis and application of policy incentives for a fossile free personal transport system in Sweden by 2050

Siddharth Radhakrishnan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:109, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-10-24. Den ändrades senast 2016-10-24

CPL ID: 243905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek