In English

CirKva - Ett spel som sträcker sig över flera iPads, anpassat för barn med kognitiva funktionsnedsättningar

Alexander Alvmo ; Amanda Belfrage ; Andreas Henriksson ; Emina Hromic ; Lisa Lipkin ; Mikael Lönn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 72 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Enligt Skolverket underlättar surfplattor både för samarbete och utforskande. Skolverket pekar dessutom på att barn vanligtvis lär sig lättare genom lek vilket har lett till en ökad användning av surfplattor i Svenska skolor. Projektet Touch AT! har uppmärksammat det ökade användandet av surfplattor i särskolan och underskottet på applikationer för att öka den sociala och emotionella förmågan hos barnen. Som en reaktion på detta har spelet CirKva skapats i samarbete med Touch AT!. Denna rapport beskriver framtagningen och utvecklingsprocessen av CirKva, ett logiskt sammarbetsspel som sträcker sig över flera surfplattor. Målet med CirKva är att det ska vara anpassat för barn med kognitiva funktionsnedsättningar och ska ge barnen möjlighet att öva på sina sociala- och samarbetsförmågor.

Utvecklingen inleddes med en litteraturstudie där en brist i underlag för riktlinjer för applikationsutveckling för barn med kognitiva funktionsnedsättningar upptäcktes. CirKva utvecklades sedan iterativt, och användartester på både pappersprototyp och produkt utfördes. Användartesterna följdes av semistrukturerade intervjuer, vilka gav underlag till analys och vidare utveckling.

Resultat från speltester föreslår att spelkonceptet är på rätt väg men spelet måste vidareutvecklas och fler tester måste göras innan man kan säga något om hur väl det lämpar sig som ett hjälpmedel för social och emotionell träning för elever i särskolan.Publikationen registrerades 2016-10-24. Den ändrades senast 2016-10-24

CPL ID: 243902

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek