In English

Programmering som undervisningsverktyg för Transformer, signaler och system. Utvecklingen av läromaterialet TSS med DSL

Jacob Jonsson ; Peter Ngo ; Cecilia Rosvall ; Filip Lindahl ; Joakim Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 49 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport beskriver utvecklingen av läromaterialet “TSS med DSL” med dess tillhörande programmeringskod och lösningar. Läromaterialet riktar sig främst till studenter inom det datatekniska programmet på Chalmers tekniska högskola och har som syfte att vara ett kompletterande läromedel inom signallära där man utnyttjar studenternas kunskaper inom programmering. Materialet innehåller förklarande text och teori om bland annat komplexa tal, signaler, system och transformer. I materialet ingår även programmeringsövningar som är skrivna med domänspecifika språk i programmeringsspråket Haskell. Rapporten beskriver vidare de undersökningar och efterforskningar som gjorts för att kunna ta fram läromaterialet, samt de tester som gjorts på den färdiga produkten.

Bakgrunden till detta projekt är att kursen inom signallära, “Transformer, Signaler och System”, på det aktuella programmet under många år har haft dåliga studieresultat på grund av studenternas ovana att hantera den typ av matematik som utgör grundstommen i kursen. Detta har visats sig inte vara något som är unikt för datastudenterna på Chalmers utan det är tvärtom ett problem inom många discipliner.

Det slutliga resultatet är ett läromaterial bestående av en hemsida med förklarande text, exempel, bilder, kryssfrågor och programmeringsövningar. Hemsidan kan ses på http://tinyurl.com/DSLsHemsida.

Källkod och övrigt material finns på GitHub för eventuell framtida utveckling, se https://github.com/DSLsofMath/BScProj.Publikationen registrerades 2016-10-24. Den ändrades senast 2016-10-24

CPL ID: 243894

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek