In English

Mobile phone models for electromagnetic simulation tools

Hasan Raza
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX092/2006, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-12-14. Den ändrades senast 2016-06-27

CPL ID: 24358

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek