In English

Sociala indikatorer inom infrastrukturplanering. En inventering och bedömning av indikatorernas användbarhet inom trafikplanering

Social indicators in infrastructure planning. An inventory and assessment of the usefulness of indicators in traffic planning

Jenny Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2006. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2006:53, 2006.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-12-14. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 24356

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek