In English

A Method for Cost-Benefit Analysis of Climate Change Adaptation Measures in Railway Projects

Kristina Wetterhorn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cost-benefit analysis, flood damages, high-speed railway, climate changePublikationen registrerades 2016-10-17. Den ändrades senast 2016-10-17

CPL ID: 243488

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek