In English

The Sham Museum - Exploring a potential return to architectural ornamentation

Emily Hamilton
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-10-14. Den ändrades senast 2016-10-14

CPL ID: 243426

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek