In English

Extended use of Value Management at i3tex AB - Increasing value focus through workshops

Jonas Strömsten ; Max Wallskog
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-10-14. Den ändrades senast 2016-10-14

CPL ID: 243387

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek