In English

Tifo-pinne, en prototyp för projicering av text och bilder i luften

Patrik Haar ; Jesper Ivarsson ; Vanessa Vannas ; Henrik Fahlgren ; Albin Hessleryd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 50 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

I den här rapporten dokumenteras och diskuteras konstruktionsarbetet av en Tifopinne. Tifo-pinne är en prototyp som projicerar text och bilder i luften vid en pendelrörelse med tillräckligt hög frekvens. Den kan användas som ett miljövänligare och säkrare alternativ till pyroteknik vid publika arrangemang.

Konstruktionsarbetet genomfördes i delgrupper inriktade på hårdvara respektive mjukvara. Arbetet delades upp i tre prototyper med slutmålet att konstruera en slutgiltig prototyp som är portabel, har tillräcklig batteritid samt är tillräckligt synlig för att kunna användas på en fotbollsläktare under pågående match.

Förutom konstruktionsarbetet har fältstudier av batterilivslängd samt prototypens prestanda gällande synlighet vid olika ljusförhållanden utförts. Resultatet visar att Tifo-pinnen är ett möjligt alternativ till pyroteknik men den klarar inte av satt kravspecifikation helt och hållet. Tifo-pinnen har tillräcklig batterilivslängd men inte tillräcklig prestanda i normala ljusförhållanden. Möjligheten att använda energiskördning för att ladda eller driva prototypen undersöktes men visade sig med dagens teknik vara ett otillräckligt alternativ.Publikationen registrerades 2016-10-14. Den ändrades senast 2016-10-14

CPL ID: 243380

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek