In English

Connections in Timber Reciprocal Frames

Joel Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Reciprocal frame, Connections, FEM, Timber engineering, Rotational stiffness, Translational stiffness, Karamba.Publikationen registrerades 2016-10-12. Den ändrades senast 2016-10-12

CPL ID: 243237

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek