In English

An analytical approach for flexural strengthening of double-T slabs with prestressed CFRP laminates

Patrik Dyresjö ; Mattias Eskilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Prestressed CFRP, prestressed concrete strengthening, double-T slabs, nonmechanical anchorage