In English

Investigation of floor addition in timber on an existing multi-activity building

MARIE ERIKSSON ; Cornelia Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: words: timber, lightweight material, adding floors, Strömshuset, evaluation,principle design, beam-post system, horizontal loads, shear wallsPublikationen registrerades 2016-10-11. Den ändrades senast 2016-10-11

CPL ID: 243216

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek