In English

Robustness in timber structures - Numerical study on how progressive collapse influences the floor structure in a multistory building

Andreas Jonsson ; Stefan Olander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Abaqus, Connection, Continuity, FE-model, Floor structure, Horizontal tie, Multi-story timber houses, Progressive collapse, Robustness, Timber structures.Publikationen registrerades 2016-10-11. Den ändrades senast 2016-10-11

CPL ID: 243212

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek