In English

High strength steel in conventional building structures

Jakob Nordenstam ; Gustav Svantesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: High Strength Steel, Conventional Building, Hot Rolled Quadratic ColumnsPublikationen registrerades 2016-10-11. Den ändrades senast 2016-10-11

CPL ID: 243198

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek