In English

Innovative timber floor - Development of a timber sandwich structure

Mathilda Larsson ; Henrik Mayor
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Timber structures, floor systems, sandwich plates, corrugated core, deflection, first eigenfrequencyPublikationen registrerades 2016-10-11. Den ändrades senast 2016-10-11

CPL ID: 243191

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek