In English

Avväxling vid håltagning i väggar

Sebastian Jernberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: avväxlingsmetoder, avväxling, avväxlingsbalk, infräsning,klämavväxling, entreprenörer, projektörerPublikationen registrerades 2016-10-11. Den ändrades senast 2016-10-11

CPL ID: 243186

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek