In English

Gerber Splicing in Thin Steel Sheeting of Roofs A Study of Rotational Stiffness in the Joint

Emy Tiderman ; Josefine Sjölander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Gerber system, Trapezoidal thin steel sheet, Rotational stiffness, Arbitrary profile, Collapsed roofs, Numerical models, Abaqusprofile, Collapsed roofs, Numerical models, AbaqusPublikationen registrerades 2016-10-11. Den ändrades senast 2016-10-11

CPL ID: 243184

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek