In English

A parametric study of shear-induced fatigue in corrugated steel sandwich elements

Lovisa Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: steel sandwich element, bridge deck, effective notch stress method, effective notch stress, transverse shear stiffnessPublikationen registrerades 2016-10-11. Den ändrades senast 2016-10-11

CPL ID: 243172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek