In English

Dynamic response of railway bridges subjected to high speed trains - Parametrical case studies

Niclas Karlsson ; Marcus Hjelm
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Dynamic response, high-speed train, deck acceleration, natural frequency, railway bridge, resonance, vibrationsPublikationen registrerades 2016-10-10. Den ändrades senast 2016-10-10

CPL ID: 243128

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek