In English

Development of a Multiuser GUI for Large Touch Screens

Helena Ahlstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-10-04. Den ändrades senast 2016-10-04

CPL ID: 242910

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek