In English

Application Classification - Feature Selection and Classification of Vehicle Applications from Usage data

Björn Herder
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-10-03.

CPL ID: 242823

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek