In English

Establishing relations to foreign labour in the Swedish construction industry

Martin Bengtsson ; Richard Borg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2016:103, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-10-03. Den ändrades senast 2016-10-03

CPL ID: 242817

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek