In English

Analys av dörrproblematik - En studie om svårstängda dörrar vid Volvo Cars Torslanda

Johan Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-30. Den ändrades senast 2016-09-30

CPL ID: 242744

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek