In English

EXPLORING SUN VISOR CONCEPTS Using the C-K Theory

Engström Lina ; Samuelsson Andreas
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:102, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-30. Den ändrades senast 2016-09-30

CPL ID: 242683

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek