In English

Branding and Control Activities for Differentiating Generic Products. A study of 30 brands’ most common activities

Erica Dahlgren Nurman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2016:100, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-29. Den ändrades senast 2016-09-29

CPL ID: 242650

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek