In English

Foaming of ethyl hydroxyethyl cellulose-Effects of chain length shortening

Marc Carrillo Aguilera
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 175/2016, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Cellulose derivatives, Foaming, Rheological properties, Molecular weightPublikationen registrerades 2016-09-29. Den ändrades senast 2016-09-29

CPL ID: 242515

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek