In English

Influence of phosphorus on the HDO activity of NiMo/Al2O3

Muhammad Abdus Salam
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2016-09-27.

CPL ID: 242396

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek