In English

Lättviktskonstruktion av testrigg för validering av matematisk modell för vibrationsdämpare

Tobias Johansson ; Alma Wetterek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-23. Den ändrades senast 2016-09-23

CPL ID: 242223

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek