In English

Ny teknik för att förhindra korrosion av metaller i havsvatten

VIKTOR WALL ENGSTRÖM ; LORENA IDELMAR HUBER ; SARA JONASSON ; LISA LATORRE ; KATHERINE MUWEKE
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: korrosion, korrosionsskydd, mikrobiellt elektrokemiskt system, elektrokemi, potential, sediment, armeringsjärn, cementPublikationen registrerades 2016-09-22. Den ändrades senast 2016-09-22

CPL ID: 242193

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek