In English

Houdini Repair Kit - Intuitiv och hållbar reparation av friluftskläder under tur

Houdini Repair Kit - Intuitive and durable repairation of outdoor clothing during activities

Emelie Jägerström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-22.

CPL ID: 242189

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek