In English

Saksat.se - En tentamensdatabas

Jonathan Granström ; Jesper Kjellqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 39 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Sahlgrenska Akademins Studentkår, förkortat SAKS, har länge velat skapa en tentamensdatabas för Sahlgrenska Akademins studenter. Målet med arbetet var att skapa en webbaserad applikation för att göra hantering och tillgång av tentamina enklare för SAKS och Sahlgrenska Akademins studenter. Ett insticksprogram för WordPress har skapats, som ger funktionalitet för att lägga upp kategoriserade tentamensteser och visa dem på en webbplats. WordPress används då det efterfrågades av SAKS. Arbetet genomfördes i iterationer, där grundläggande krav först uppfylldes.

Nyckelord: WordPress, webbutveckling, databas, webbapplikationPublikationen registrerades 2016-09-22. Den ändrades senast 2016-09-22

CPL ID: 242173

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek