In English

Analys av dataloggar - Kategorisering och prioritering av loggar

Daniel Edsinger ; Ola Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 35 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Detta projekt är till för att underlätta Anturas felsökningsprocess genom att på ett lämpligt sätt tillämpa en algoritm som ska göra det enkelt för Antura att behandla de mest kritiska felen i deras produkt.

När företag ska felsöka buggar och fel i sina mjukvaror efter hundratals felmeddelanden från sina kunder, görs det i en långsam process genom att läsa igenom dem en efter en. Deras innehåll hjälper till att felsöka problemet och möjligtvis återskapa felet. Detta arbetsätt är mycket vanligt hos företag som utvecklar applikationer, även hos Antura, företaget som arbetet gjordes för.

Det vi har gjort är att förenkla denna process med ett program som med hjälp av Graylog, kunna prioritera och kategorisera alla loggar som skickas från kunderna. Vår slutprodukt består av: ett plugin till Graylog, en databas och ett externt program som heter Titan. Pluginet analyserar alla loggar som kommer in till Graylog och skickar dessa till databasen. Titans uppgifter är att visa alla loggar i olika kategoriseringar och prioritera dessa beroende på dess innehåll.

Nyckelord: Graylog, loggar, plugin, databas, externt program, Titan.Publikationen registrerades 2016-09-22. Den ändrades senast 2016-09-22

CPL ID: 242172

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek