In English

Autonomous air hockey

Christofer Berntsson ; Lars Brown ; Simon Fitz ; Albin Hallberg ; David Sondell ; Kim Svensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-09-20. Den ändrades senast 2016-09-20

CPL ID: 242068

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek