In English

Utveckling av designkoncept för träningsanläggning till luftburen radarövervakning

Conceptual development of a training facility for airborne radar surveillance

Karin Bennsten ; Marielle Lennartsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2016-09-20. Den ändrades senast 2016-09-20

CPL ID: 242067

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek