In English

Automatiserad teckenspråkstolkning genom deep learning-metoder

Svante Karlsson ; Erik Larsson ; Jacob Steffenburg ; Felix Viberg ; Anton Älgmyr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]