In English

Automatiserad teckenspråkstolkning genom deep learning-metoder

Svante Karlsson ; Erik Larsson ; Jacob Steffenburg ; Felix Viberg ; Anton Älgmyr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-09-20. Den ändrades senast 2016-09-20

CPL ID: 242064

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek