In English

Hydrogeler som vattenbolus för mikrovågshypertermi

Liam Ekman ; Stephanie Hannoun ; Björn Lönn ; Tuva Wegnelius
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-09-20. Den ändrades senast 2016-09-20

CPL ID: 242061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek