In English

Image segmentation and convolutional neural networks as tools for indoor scene understanding

Björn Langborn ; Adam Liberda ; Adam Lilja ; Jakob Lindström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-09-20. Den ändrades senast 2016-09-20

CPL ID: 242058

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek