In English

Hypertermibehandling av hjärntumörer hos barn

Marcus Arvidsson ; Maryam Asoudeh ; Samuel Berger ; Erika Ek ; Ellen Eskilsson ; Per Wiklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-09-20. Den ändrades senast 2016-09-20

CPL ID: 242052

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek