In English

Control oriented variable message sign design

Lowisa Hanning ; Gabriella Lygnestrand ; Parasto Mohammadi ; Per Ohlsson ; Vanessa Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2016-09-20. Den ändrades senast 2017-01-09

CPL ID: 242051

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek