In English

Control oriented variable message sign design

Lowisa Hanning ; Gabriella Lygnestrand ; Parasto Mohammadi ; Per Ohlsson ; Vanessa Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016.
[Examensarbete för kandidatexamen]